Pikturimi tradicional/digjital

Ky modul eshte hyrje ne pikturimin tradicional dhe kompozicionit me ngjyra per ilustrime. Me theks ne studimin e puneve te mjeshterve te vjeter, nxenesit do te zbulojne proceset e tyre se si ata do ta zberthejne nje pamje te filmit, reprodukim te mjeshterve te vjeter apo edhe te perdorimit te fotografise. Trajnimi do te perfshije teorine e ngjyres, perspektiven, perdorimin e materialeve te ndryshme, duke perfshire ne krijimin e karaktereve, objekteve te ndryshme si dhe ambienteve te ndryshme. E cila ne oret e fundit do te transferohet edhe ne aplikimin e atyre aftesive edhe ne pikturimin digjital.

Leave a Reply