Moduli 2

Moduli i dyte do te përqendrohet ne aplikim edhe me te detajizuar të aftësive te ilustrimit.
– personazhe (karaktere),
– ambiente (skena),
– objekte te ndryshme
Duke filluar nga dizajnimi i skices deri ne prezentimin final.

balance       femalekosova

Zhvillim i shpejt i dizajnimit te skicave (thumbnails) te shpejta.
Përdorimi i duhur i kërkimit te materialit për të kuptuar temen.
Si te arrihet ne fazat e pare dizajni i bukur, balansi proporcionet, etj.
Projektet do te jene argetuese per te frymëzuar studentet.

1 Kompozicioni – skicimi me ngjyra
2 Perspektiva – objekt dhe ambient
3 Vijat – Pesha e vijes, illustrator karakter, objekt
4 Vlerat e drite/hijes – ambienti
5 Teoria e ngjyres – materialet e buta
6 Teoria e ngjyres – materialet e forta
7 Ndriqimi i atmosferes – Mrenda, Grayscale
8 Ndriqimi i atmosferes – Jashte, Color

Kohezgjatja: 1 muaj.

Çmimi 50€

Orari 19:00 – 20:30, dy here në javë

REGJISTROHU duke shkruar ne emailin: leopardcana@gmail.com apo ne faqen e Facebook

Moduli 1

Moduli 3

Leave a Reply