Moduli 3

Gjatë modulit te trete, studentët apo nxenesit do të kufizojne fokusin e tyre në pune kualitative per portfolion e tyre.

Studentët do të mësojnë se si të kompletojne nje portfolio te gatshme per tregun tone –
duke nisur nga materialet e hulumtimit të tregut deri te propozimi përfundimtar i projektit.

– Temat per kete modul jane opcionale dhe mund te perzgjidhen sipas deshires
(nje, dy apo me shume tema).

1 Dizajnim i personazhit (karakterit)

– Skicimi
– Vijat dhe ngjyrat
– Renderimi final
– Teksturimi i veshjes dhe materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

2 Dizajnim i ambientit

– Skicimi
– Vijat dhe ngjyrat
– Renderimi final
– Teksturimi i veshjes dhe materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

3 Dizajnim i krijeses

– Skicimi
– Vijat dhe ngjyrat
– Renderimi final
– Teksturimi i veshjes dhe materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

4 Dizajnim i mjeteve transportuese

– Skicimi
– Vijat dhe ngjyrat
– Renderimi final
– Teksturimi i veshjes dhe materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

5 Vizatim analitik i figures – anatomi, pozim, gjeste

– Gjestet
– Koka
– Trupi
– Duart
– Kembet
– Pozat

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

6 Pikturim digjital

– Skicimi me ngjyra
– Perdorimi i referencave
– Renderim
– Renderimi final
– Teksturimi i materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

7 Ilustrim i librit per femije

– Skicimi i tekstit
– Storyboardi
– vlerat e ndriqimit dhe vijat
– Renderimi final i skenes
– Teksturimi i materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

8 Kostumografi – Fashion Art

– Hulumtimi i referencave
– Skicimi
– Ngjyrosja
– Renderimi final i Kostumit
– Teksturimi i materialeve

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

9 Smartphone game art

– Hulumtimi i referencave
– Skicimi i nje niveli
– Ngjyrosja
– Renderimi final
– Teksturimi

Çmimi €

Kohezgjatja: 1 muaj

Moduli 1

Orari 19:00 – 20:30, dy here në javë

Per me teper shkruaj ne emailin: leopardcana@gmail.com apo ne numrin 044 293 551

Leave a Reply